• Gratis verzending vanaf €75 (in België)
  • PICK-UP in Kapellen of Zandvliet
  • Loved & realized by a small team

Algemene voorwaarden

 

Onze identiteit

Judith Haelbrecht en Laura Wouters

Het kleine nijlpaard

De Keysershoeve 31A

2040 Zandvliet

 

BTW nummer: BE 0763.913.612

 

Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief verzendkosten. Indien reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Betaalmogelijkheden

Voor betalingen kan gekozen worden uit de volgende mogelijk: betalingen via Bancontact, Paypal en iDEAL.

Cash kan enkel bij persoonlijke levering of afhaling.

 

Bij onjuistheden in de facturatie neem je contact op met Het kleine nijlpaard, zodat we dit kunnen nakijken en rechtzetten.

 

Verzending

Wij verzenden zowel naar België als naar Nederland. Deze verzendingen gebeuren door externe transportfirma, aangesteld door Het kleine nijlpaard. Wij doen ons best om de levering zo snel mogelijk te doen. In het algemeen zal de verzending gebeuren binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Een vertraging in levering geeft geen recht op het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding aan de koper.

 

Het kleine nijlpaard is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Doorgegeven leveringsadressen die foutief zijn kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de koper.

 

Indien U uw pakket niet gaat ophalen in het ophaalpunt, zullen de retourkosten ten laste van de klant zijn.

 

Garantie

Onze producten zijn onderworpen aan een wettelijke garantie: als een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering van op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag aan de koper. Normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en andere nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het vermelde garantiestelsel.

 

Recht om af te zien van de aankoop van goederen

De koper heeft het recht om af te zien van zijn aankoop - zonder betaling van een boete en zonder het geven van een reden - binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding hiervan moet schriftelijk gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Na ontvangst van het teruggestuurde product verbindt de verkoper zich ertoe om binnen de 30 dagen het door de koper betaalde aankoopbedrag terug te betalen (exclusief verzendingskosten). Dit enkel en alleen als het product binnen de 14 kalenderdagen in originele, ongebruikte en onbeschadigde staat, voorzien van alle originele labels en in de originele verpakking terug aan de verkoper wordt bezorgd.

 

Indien de terugzending niet conform is met het voorgaande is de verkoper niet verplicht tot betaling van enig bedrag, en blijft deze eigendom van de koper: binnen de 14 dagen kan de koper het artikel dan terug ophalen bij de verkoper. Risico’s bij terugzending van het product alsook de kost worden uitsluitend gedragen door de koper.

 

Overmacht

Bij vertraging omwille van gebeurtenissen buiten onze wil en controle is Het kleine nijlpaard niet aansprakelijk. Hieronder valt bedrijfsstoring, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen die zowel onszelf als leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

 

Klachten

Indien er klachten zijn, helpen wij graag. Je kan ons steeds contacteren via info@hetkleinenijlpaard.be. Bij effectieve bestellingen moeten klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel bij de levering, binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

 

Privacy

Bij een online bestelling hebben wij de gegevens van de klant nodig. Door deze te plaatsen geeft de klant toestemming om deze te gebruiken. Uiteraard blijven deze gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in een beveiligde, niet publieke database. De gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie, levering, facturatie, marketing en reclame- acties/promoties van Het kleine nijlpaard.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven volledig eigendom van Het kleine nijlpaard tot de volledige betaling gebeurd is. Indien de betaling niet wordt voldaan hebben wij het recht om de goederen terug te eisen op kosten van de koper.

 

Eigendomsrecht

Alle afbeeldingen, teksten en logo’s zijn eigendom van Het kleine nijlpaard of van leveranciers of andere rechthebbenden. Het is dan ook uitdrukkelijk verboden enige gegevens op foto’s te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming.